Ono što radimo

William Bello: Program privatnosti

Privatnost je pravo pojedinca da ga “puste na miru”. To je temeljno ljudsko pravo kojim svako ljudsko biće daje drugoj fizičkoj osobi ili organizaciji svoje osobne podatke kako bi ih koristila u zakonite i točno određene svrhe. Privatnost treba štiti, ali i razvijati svijest o potrebi i načinima njezine zaštite. Europska uredba EU 2016/679, popularno znana kao GDPR (General Data Protection Regulation) počinje se primjenjivati od 25. svibnja 2018. godine te ujednačava i snaži zaštitu osobnih podataka građana EU prema svakoj organizaciji koja ih obrađuje, bez obzira nalazila se ona u EU ili van granica EU.

Program privatnosti sadrži organizacijske i tehničke mjere kojima se planira, pokreće i upravlja stalnim aktivnostima koje imaju za cilj očuvanje privatnosti odnosno zaštitu osobnih podataka pojedinca. U svjetlu GDPR uredbe, program privatnosti uključuje sve one aktivnosti koje su primjerene za pojedinu organizaciju kako bi ona u potpunosti mogla dokazati svoju usklađenost sukladno Članku 5 Stavak 2 (pouzdanost, odgovornost, accountability).

Obrazovni program “Osposobljavanje za poslove pripreme i upravljanja Programom privatnosti” kao neformalni program osposobljavanja, kroz nekoliko prilagođenih nastavnih cjelina koje se odvijaju u vidu seminara, radionica i praktikuma kroz jedan ili više dana ima za cilj pružiti polaznicima potrebno znanje, osvijestiti ih na području privatnosti tj. zaštite osobnih podataka te im dati metodologiju, reference na izvore informacija i pružiti dio iskustva kroz studije slučaja i analize situacija iz prakse.

Obrazovni program u konačnici pruža dokaze o osposobljenosti polaznika putem privatnog certificiranja polaganjem završnog ispita na kraju pojedine nastavne cjeline, koji u vidu uvjerenja (privatnog certifikata) izdaje organizator nastave. Slijedom stečenog znanja polaznici imaju priliku (odmah ili nastavkom obuke u IAPP ovlaštenom trening centru) pristupiti CIPM i CIPP/E certifikacijskim ispitima, koji će im omogućiti jačanje profesionalne konkurentnosti na svjetskom tržištu rada.