whistle

Zviždači i GDPR

Seminar

Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679
Dana 1. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. novine, br. 17/19), poznatiji pod nazivom Zakon o zaštiti zviždača.

Obveznici primjene predmetnog zakona su svi poslodavci u Republici Hrvatskoj s time da je, svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika dužan:

 • do 1. siječnja 2020. donijeti opći akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • do 1. travnja 2020. imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca
 • do 1. travnja 2020. imenovati zamjenika povjerljive osobe.

Predmetnim zakonom propisane su prekršajne kazne za poslodavce koji u zadanim rokovima ne ispune gore navedene obveze i to u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za poslodavce pravne osobe, odnosno u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu poslodavca u pravnoj osobi te za poslodavca fizičku osobu.

Zviždač je dužan savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti. Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti, a bilo kakva negativna intervencija poslodavca nema nikakav pravni učinak.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Seminar je namijenjen tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama.

Radni materijal uz ostalo sadrži primjerak Pravilnika kojim se utvrđuje način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti usklađenog s GDPR.

Slijedeći termin održavanja seminara još nije potvrđen. Početak je u 9h a predviđeni završetak u 12h.

Program seminara:

 • U čemu se sastoji zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Vrste prijavljivanja nepravilnosti
 • Obveze poslodavca vezi s unutarnjim prijavljivanjem nepravilnosti
 • Obrada osobnih podataka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka
 • Potrebne organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka
 • Donošenje Pravilnika kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe
 • Postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Postupak imenovanja zamjenika povjerljive osobe
 • Rokovi za donošenje Pravilnika i imenovanje ovlaštene osobe
 • Način opoziva povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
 • Obveze povjerljive osobe u vezi s prijavom nepravilnosti
 • Obveze poslodavca prilikom obrade osobnih podataka
 • Što se smatra zloupotrebom prava na prijavljivanje nepravilnosti i pravne sankcije
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti Pučkom pravobranitelju
 • Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Prekršajna odgovornost i novčane kazne propisane zakonom

(naglašene su teme koje posebno obrađuju zaštitu podataka)

Prijava i naknada:

Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 750,00kn (+PDV)

Uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa: HR1823600001102640756
(model HR00 2019-12-11 i naznaka “Whistler GDPR Compliance workshop”)

Prijava za sudjelovanje dostavlja se putem web linka na ovoj adresi uz odabir
Whistler GDPR Compliance workshop, 1 day (€100 excl. VAT)
ili zahtjevom putem elektronske pošte: dpo @ bello.hr

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.
Broj mjesta je ograničen.

Obavijest o zaštiti podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je BELLO CONSULTING j.d.o.o., Valentina Kirinića 7, 42223 Varaždinske Toplice, OIB: 01545357551.
Osobni podaci koje prikupljamo su ime, prezime, OIB, adresa računa i email polaznika seminara koje smo dobili od naručitelja seminara prilikom prijave te ih obrađujemo temeljem izvršenja naše ugovorne obveze u svrhu realizacije seminara kao i našim pravnim obvezama prilikom plaćanja sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679. Vaše osobne podatke čuvamo 11 godina.
Ukoliko smatrate da su vaša prava po Općoj uredbi o zaštiti podataka prekršena, imate pravo prigovora na dpo@bello.hr ili Agenciji za zaštitu podataka na azop@azop.hr.