Kontakt

Najbrži kontakt je e-mail: william.bello@bello.hr

Telefon: +385 98 211686

Registrirani smo na Trgovačkom sudu u Varaždinu i naša matična adresa je:

Ulica Valentina Kirinića 7, 42223 Varaždinske Toplice

Poslovnica u Zagrebu se nalazi na adresi:

Oporovečki omajek 6, 10040 Zagreb